AVÍS LEGAL I TERMES D’ÚS

MESKELLEURE SCP (d’ara endavant, El Responsable) com a entitat responsable del lloc web i responsable del tractament de dades personals, en compliment de la Llei 34/2002 de serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), informa als usuaris de les dades identificatives com a propietari del Web:

MESKELLEURE SCP
Domini: www.meskelleure.cat
Adreça: C/ Eugeni d’Ors 8-10, 08720 Vilafranca del Penedès (Barcelona)
Telèfon:: 93 140 67 72
E-mail: hola@meskelleure.cat
CIF/NIF: J63474183

EL RESPONSABLE insta a tot usuari que pretengui la navegació per aquest web, a llegir l’Avís Legal i els Termes d’Ús que a continuació s’exposen.

El fet de navegar per aquest lloc web, implica el coneixement i acceptació de les presents Condicions d’Ús per part de l’usuari.
En primer lloc, cal assenyalar el fet que la informació que trobarà a la web, està redactada en català.

FINALITAT
A través d’aquesta pàgina web, MESKELLEURE SCP informa de l’ activitat professional que desenvolupa com a empresa especialitzada en serveis d’ organització i desenvolupament d’ esdeveniments i activitats d’aprenentatge; tècniques, lúdiques i esportives, per a col·lectius diversos relacionats amb la infància, joves i persones grans.

CONTINGUT
Pel que fa al contingut, la pàgina web pretén donar a conèixer als usuaris d’Internet l’empresa titular del RESPONSABLE, així com els serveis i activitats que aquesta posa a la disposició dels usuaris. Així mateix, disposa de formularis en els quals es recapten dades de caràcter personal, imprescindibles per poder atendre les peticions prèvies dels usuaris.

MODIFICACIONS
El titular de la web es reserva el dret a modificar les presents condicions d’ús. Per això, l’usuari que visiti la pàgina web haurà de llegir-les i acceptar-les en cada visita que realitzi.

RESPONSABILITATS
EL RESPONSABLE no es responsabilitza de la qualitat de navegació ni de la velocitat d’accés. Tot usuari que accedeixi a aquesta pàgina es compromet a fer-ho conforme a la llei, la moral i l’ordre públic, quant a l’accés i la navegació.

PROHIBICIONS
Es prohibeix la introducció de malware que puguin perjudicar a la pàgina en si o a tercers. La navegació realitzada per l’usuari, estarà sota la responsabilitat del propi usuari. De la mateixa manera, es prohibeix l’enviament i transmissió de qualsevol tipus de material amenaçador, difamatori, obscè, pornogràfic o en qualsevol manera ofensiva i/o que constitueixi o fomenti conductes que puguin ser contràries a les lleis vigents.

PROCEDIMENT D’ACCÉS A LES DIFERENTS ZONES DE LA PÀGINA
Per accedir als apartats que componen el website no és necessari registrar-se com a usuar, per la qual cosa és d’accés lliure. Als apartats on hi ha formularis, es recapten, prèvia acceptació de l’usuari, les dades de caràcter personal imprescindibles per poder establir aquesta comunicació i poder atendre la petició de l’usuari, aquesta es la finalitat del tractament. Les dades són protegides d’acord a la normativa vigent en matèria de protecció de dades, el RGPD 2016/679 i la LOPDGDD 3/2018 així com la LSSICE 34/2002.

ENLLAÇOS O LINKS
La Pàgina pot incloure enllaços o links a llocs de tercers. Les pàgines pertanyents a tercers no han estat revisades ni són objecte de controls per part de MESKELLEURE SCP. En qualsevol cas, MESKELLEURE SCP no podrà ser considerada responsable dels continguts d’aquests llocs web ni de les mesures que s’adoptin relatives a la seva Privacitat o al tractament de les seves dades de caràcter personal. MESKELLEURE SCP recomana la lectura detinguda de les condicions d’ús i la política de Privacitat d’aquests llocs.
En cas d’estar interessat a activar un enllaç a alguna de les pàgines de MESKELLEURE SCP haurà de comunicar-ho, obtenint el consentiment exprés per crear l’enllaç. MESKELLEURE SCP es reserva el dret d’oposició a l’activació d’enllaços amb el seu lloc web.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
Els continguts de la present pàgina web, així com els noms comercials, marques o logotips inserits en la mateixa, estan subjectes als drets de propietat intel·lectual i industrial dels seus titulars. L’accés a la pàgina web no implica en cap cas la renúncia, transmissió, cessió o llicència total o parcial d’aquests drets, ni atorga cap dret d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre els continguts o béns objecto de propietat industrial sense la prèvia i expressa autorització del RESPONSABLE. El contingut del present website podrà ser descarregat en la terminal de l’usuari únicament per a ús personal i estarà subjecta als principis de bona fe i a les lleis vigents.

LIMITACIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITATS
El propietari del web no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin portar causa de:
• La falta de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament del web, o dels seus serveis i continguts.
• L’existència de malware, programes maliciosos o lesius en els continguts;
• L’ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís Legal;
• La falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i llocs a la disposició dels usuaris en el lloc web.
• Els danys que es poguessin derivar de l’ús il·legal o indegut de la present pàgina web.

El responsable podrà modificar, sense previ avís, la informació continguda en el seu lloc web, així com la seva configuració i presentació i es compromet a través d’aquest mitjà a no realitzar cap tipus de publicitat enganyosa.
A aquests efectes, per tant, no seran considerats com a publicitat enganyosa els errors formals o numèrics que puguin trobar-se al llarg del contingut de les diferents seccions de la web, produïts com a conseqüència d’un manteniment i/o actualització incompleta o defectuosa de la informació continguda en les diverses seccions que la componen. El propietari del web, com a conseqüència del que es disposa en aquest apartat, es compromet a corregir-ho tan aviat com tingui coneixement d’aquests errors.
El propietari es compromet a no remetre comunicacions comercials sense identificar-les com a tals, conforme al que es disposa en la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de comerç electrònic.
A aquests efectes no serà considerat com a comunicació comercial tota la informació que s’enviï als usuaris d’aquest web sempre que tingui per finalitat el manteniment de la relació contractual existent entre l’usuari i el web, així com l’acompliment de les tasques d’informació, formació i altres activitats pròpies de l’empresa.

JURISDICCIÓ I LEGISLACIÓ APLICABLES
Les Condicions d’Ús d’aquest web i totes les situacions que poguessin derivar-se de la mateixa, es regiran per la legislació espanyola. Davant qualsevol controvèrsia que pogués derivar-se de l’accés o utilització d’aquest website, l’usuari fa renúncia expressa del seu propi fòrum, sotmetent-se a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona (Espanya).

CLÀUSULA D’INFORMACIÓ I CONSENTIMENT
Les dades personals, recaptades mitjançant aquest lloc web, seran incloses posteriorment en un fitxer automatitzat i tractades segons el registre d’activitats de tractament anomenat Usuaris Web, titularitat del RESPONSABLE. Aquestes seran tractades en tot moment sota les directrius del RGPD 2016/679 i de la LOPDGDD 3/2018. Les finalitats de l’ús de les dades seran les següents: possibilitat de comunicació amb l’usuari, mitjançant correu electrònic com a resposta a preguntes realitzades, comentaris o sol·licitud d’informació d’interès. Seran conservades segons estableixi la normativa de cada tipus de dada recollida. L’usuari podrà exercir qualsevol dels drets legals: accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades, la limitació o oposició al seu tractament o retirar el consentiment prestat dirigint-se per carta certificada o qualsevol un altre mitjà que acrediti la identitat del remitent, i que deixi constància de la seva recepció al RESPONSABLE, adjuntant còpia del DNI.

Els presents termes han estat actualitzats a maig de 2023.

DANSA

Iniciem als nens i nenes a la dansa clàssica i creativa, aprofundint en el treball corporal, espaial i postural. Introduim aspectes tècnics sempre des d’una vessant lúdica.

ZUMBADANCE

Amb aquesta activitat els nens i nenes fan coreografies pensades i estructurades per a cada edat i evolució psicomotriu, segons cada etapa. Aprendran coreografies amb diferents estils de música i ritme.

GIMNÀSTICA RÍTMICA

Aprendran exercicis específics per treballar la flexibilitat, la coordinació, l’equilibri i l’expressió corporal. Els ajudarà també a enfortir els músculs; millorar la memòria i la coordinació amb el grup; corregir males postures que puguin adquirir en el futur, i ser més conscients de si mateixos i del seu propi cos

BALLET

La dansa clàssica és una de les disciplines més antigues i dóna una base sòlida per ballar totes les altres danses. A les nostres classes, els infants aprofundiran en el treball corporal i espacial des d’una basant lúdica.

PILATES

Amb aquesta activitat les nenes i nens s’iniciaran al pilates i treballaran la flexibilitat, la coordinació, l’equilibri i la concentració per a millorar aspectes físics i educar el cos per un futur.

PETIT XEF

Amb aquesta activitat desenvoluparan diferents capacitats com planificar, organitzar-se, mesurar ingredients, combinar textures… i alhora treballaran en equip i els educarem per tenir uns bons hàbits alimentaris. Al final de cada trimestre s’emportaran a casa un receptari per cuinar amb els pares allò que han après.

ACROIOGA

Amb l’acroioga fomentaran la connexió entre els companys, a través del joc, la imaginació i la interacció. Aprendran postures de ioga en parelles i poc a poc s’introduiran elements d’acrobàcia.

IOGA

El ioga és una activitat recomanada per a tots els nens i nenes. La recerca de l’equilibri i l’harmonia constitueix una bona base perquè en el futur gaudeixin d’una vida adulta alegre i saludable. Tant per al nen inquiet o actiu com per al tímid o vergonyós, el ioga ajuda a canalitzar la seva energia i reafirmar la seva autoestima.

TEATRE

Plantegem aquesta activitat des de la basant lúdica com a contingut principal, ja que facilita un entorn favorable per a l’aprenentatge i predisposa i motiva activament als nens i nenes. L’objectiu és despertar el plaer per l’expressió i la creativitat aconseguint que s’alliberin de perjudicis i/o timideses.

TEATRE MUSICAL

La dansa clàssica és una de les disciplines més antigues i dóna una base sòlida per ballar totes les altres danses. A les nostres classes, els infants aprofundiran en el treball corporal i espacial des d’una basant lúdica.

TARDA DE SOMINS

Amb aquesta activitat les nenes i nens s’iniciaran al pilates i treballaran la flexibilitat, la coordinació, l’equilibri i la concentració per a millorar aspectes físics i educar el cos per un futur.

HOLA!

En què et podem ajudar?

Escriu-nos

O busca el contingut dintre la nostra pàgina web: