ACTIVITATS
EXTRAESCOLARS

EXTRAESCOLARS

TARDES DE DESCOBERTA

TARDES DE DESCOBERTA

Aquest projecte neix de la convicció que les activitats extraescolars no només han de complementar l’ensenyament en l’aula, sinó també enriquir l’experiència educativa dels estudiants, fomentant el seu creixement personal, social i emocional de manera integral.

Crearem un entorn d’aprenentatge vibrant i estimulant, separant als grups en comunitats, on els participants puguin créixer, aprendre i prosperar de manera integral.

Descobreix les noves activitats: Esports en moviment, Ments creatives, Anglès en acció i Ritme fusió!

Entenem l’educació no formal com un espai d’educació en valors, un temps de creixement personal, creatiu, d’aprenentatge i de diversió.

Descobreix el Món de les Activitats Extraescolars: Potenciant l’Aprenentatge Més Enllà de l’Aula.A +Klleure creiem fermament en enriquir l’experiència educativa més enllà de les parets de l’aula. El nostre compromís amb l’excel·lència educativa es reflecteix en la nostra àmplia gamma d’activitats extraescolars dissenyades per inspirar, motivar i potenciar el desenvolupament integral de cada estudiant.Les activitats extraescolars són molt més que simples passatemps; són eines poderoses que complementen el currículum acadèmic i enriqueixen el creixement personal dels nostres estudiants. Des dels esports fins a l’art, la música, els idiomes i la tecnologia, les nostres opcions d’activitats extraescolars estan dissenyades per satisfer una varietat d’interessos i habilitats.

DIVULGACIÓ HISTÒRICA: ARQUEOLOGIA, ANTROPOLOGIA I HISTÒRIA

Activitat de lleure i divulgació històrica que combina el joc amb la realització d’activitats de caràcter històric i arqueològic. Al llarg del curs, els infants aniran coneixent les diferents disciplines que conformen el món de l’arqueologia, l’antropologia i la història, per tal que, al final de curs, tots ells hagin adquirit uns coneixements sobre la cronologia històrica, així com les civilitzacions,  pràctiques i característiques dels nostres avantpassats.

Es treballarà de forma cooperativa amb els diferents infants dels diferents cursos
(cicle inicial i superior), de manera que podrem conèixer les diverses disciplines i les seves pràctiques de forma conjunta.
Les activitats i pràctiques aniran dirigides per historiadors i arqueòlegs dedicats a la divulgació cultural i al lleure.

Objectius:

•  Introduir els infants al món de l’arqueologia, l’antropologia, la història i l’art

•  Aprendre història de forma divertida i utilitzant jocs i dinàmiques de grup

• Practicar aquestes professions mitjançant simulacres d’excavacions arqueològiques i pràctiques de geologia.

Com aprenem:

L’artista. Art amb ulls d’infant:
Es duen a terme treballs manuals que aniran des de pintures rupestres fins a l’art contemporani.

Eines i estris prehistòrics:
Es construeixen eines i estris utilitzats en el Període del Paleolític i Neolític; eines per llimar, tallar, polir… utilitzant materials naturals i minerals.

Els mosaics i les tessel·les:
Tal i com feien els grecs i els romans, es dissenyen i es construiexen mosaics temàtics amb tessel·les de colors.

D’on sortien els colors? Taller preparació de pigments:
A partir de materials naturals, minerals i animals es fan les barreges per aconseguir fer els pigments, amb els quals es feien els colors a l’antiguitat i l’era medieval.

El vímet i el fang:
Amb aquestes pràctiques es pot conèixer, modelar i construir elements, objectes i recipients fets amb materials utilitzats al llarg de les èpoques antiga i medieval.

MINECRAFT EDUCATION

Minecraft Education és una eina educativa que utilitza el popular joc Minecraft, per crear experiències d’aprenentatge basades en el joc, desenvolupant la creativitat i plantejant experiències de col·laboració i resolución de conflictes.
1. Fomenta la creativitat i la imaginació
2. Desenvolupa habilitats de resolución de problemas i pensament crític
3. Ajuda els infants a treballar en equip i col·laborar amb altres estudiants
4. Millora la capacitat dels infants per seguir instruccions i prendre decisions

PROGRAMACIÓ I NOVES TECNOLOGIES

La generació Z a la que pertanyen els infants, és nativa digital. Tot això afavoreix una relació natural i fluida amb les TIC. Però no és el mateix ser un consumidor intuïtiu que convertir el nostre alumnat en un creador actiu.

Pretenem promoure el desenvolupament de competències com la creativitat, pensament crític o treball en equip gràcies a les activitats i reptes que es plantegen amb les TIC, fomentant dinàmiques grupals en un entorn de treball segur.

DISSENY I IMPRESSIÓ 3D

Aprendrem a utilitzar un programa de disseny en 3D i després imprimirem els projectes que haguem desenvolupat amb una impressora 3D. Introduir els infants el disseny 3D té molts beneficis:

1. Fomenta la creativitat i la imaginació. Permet crear qualsevol cosa que puguin imaginar, donant-los la llibertat d’explorar la seva creativitat i imaginació
2. Desenvolupa habilitats de resolución de problemes
3. Millora la comprensió espacial.

extraescolars

PROGRAMACIÓ I ANIMACIÓ - SCRACH

Actualment els nens i nenes són grans consumidors de tecnologia i amb l’scrach es converteixen en productors.


Aprendre scrach no és un fi, sinó un mitjà per potenciar certes habilitats com el pensament sistemàtic i el pensament lògic.

Amb aquesta activitat desenvoluparan habilitats mentals mitjançant l’aprenentatge de la programació sense necessitat de saber programar.

MECANOGRAFIA

Una habilitat molt important que necessiten adquirir els nens avui dia és aprendre a escriure bé amb un teclat. Els ordinadors estan a l'ordre del dia en les nostres vides i, fins i tot, els deures es realitzen en moltes ocasions amb aquest mitjà. Per això, aprendre mecanografia els resultarà molt útil, no sols durant l'època escolar, sinó per a tota la seva vida.

Els experts recomanen que comencin l'aprenentatge en aquest àmbit entre els 8 i 10 anys.

A aquesta edat, els nens tenen suficient destresa manual, ja saben llegeix i escriure i, a més, compten amb una gran capacitat de memòria.

CAPACITACIÓ TECNOLÒGICA

Els nostres infants són natius digitals de la nova era i per això l'ideal és ensenyar-los a utilitzar correctament les noves tecnologies.


L'objectiu és dotar de comptencies digitals als participants i mostra-lis d'eines perquè dominin el seu entorn virtual que els acompanyarà al llarg de la seva vida educativa i profesional.


Es treballaran continguts com Windows, optimització del correu electrònic, aplicacions d'àmbit educatiu, eines de Google Drive, Canva...

ACTIVITATS CORPORALS

DANSA

Iniciem als nens i nenes a la dansa clàssica i creativa, aprofundint en el treball corporal, espaial i postural. Introduim aspectes tècnics sempre des d’una basant lúdica.

zumbadance

ZUMBADANCE

Amb aquesta activitat els nens i nenes fan coreografies pensades i estructurades per a cada edat i evolució psicomotriu, segons cada etapa. Aprendran coreografies amb diferents estils de música i ritme.

gimnastica rítmica

GIMNÀSTICA RÍTMICA

Aprendran exercicis específics per treballar la flexibilitat, la coordinació, l’equilibri i l’expressió corporal. Els ajudarà també a enfortir els músculs; millorar la memòria i la coordinació amb el grup; corregir males postures que puguin adquirir en el futur, i ser més conscients de si mateixos i del seu propi cos.

ballet

BALLET

La dansa clàssica és una de les disciplines més antigues i dóna una base sòlida per ballar totes les altres danses. A les nostres classes, els infants aprofundiran en el treball corporal i espacial des d’una basant lúdica.

pilates

PILATES

Amb aquesta activitat les nenes i nens s’iniciaran al pilates i treballaran la flexibilitat, la coordinació, l’equilibri i la concentració per a millorar aspectes físics i educar el cos per un futur.

ACROIOGA

Amb l’acroioga fomentaran la connexió entre els companys, a través del joc, la imaginació i la interacció. Aprendran postures de ioga en parelles i poc a poc s’introduiran elements d’acrobàcia.

ioga

IOGA

El ioga és una activitat recomanada per a tots els nens i nenes. La recerca de l’equilibri i l’harmonia constitueix una bona base perquè en el futur gaudeixin d’una vida adulta alegre i saludable. Tant per al nen inquiet o actiu com per al tímid o vergonyós, el ioga ajuda a canalitzar la seva energia i reafirmar la seva autoestima.

ACTIVITATS TEATRALS, CREATIVES I MUSICALS

festes d'aniversari

TEATRE

Plantegem aquesta activitat des de la basant lúdica com a contingut principal, ja que facilita un entorn favorable per a l’aprenentatge i predisposa i motiva activament als nens i nenes. L’objectiu és despertar el plaer per l’expressió i la creativitat aconseguint que s’alliberin de perjudicis i/o timideses.

teatre musical

TEATRE MUSICAL

Es treballen les tècniques corporal i vocal, i les d’interpretació basades en la improvisació per dur a terme una obra amb tot el grup. L’objectiu final és conèixer diferents eines musicals i teatrals tot fent ús d’una dinàmica de treball i d’esforç personal i emocional actiu.

TARDA DE SOMNIS

Prenent com a partida un bagul màgic, els petits gaudiran a cada sessió d’una activitat sorpresa. L’activitat els introdueix en el món del teatre, l’expressió corporal, creativa i plàstica d’una forma lúdica i engrescadora.

CUINA

PETIT XEF (CUINA)

Amb aquesta activitat desenvoluparan diferents capacitats com planificar, organitzar-se, mesurar ingredients, combinar textures… i alhora treballaran en equip i els educarem per tenir uns bons hàbits alimentaris. Al final de cada trimestre s’emportaran a casa un receptari per cuinar amb els pares allò que han après.

INICIACIO MUSICAL

INICIACIÓ A LA MÚSICA

És un bon moment per a aprendre i començar a desenvolupar les seves principals habilitats intel·lectuals i motrius a partir de la música. Es treballaran cinc aspectes fonamentals: la cançó, l’audició, el prellenguatge, el joc rítmic i la dansa-motricitat.

GUITARRA

Aquesta activitat engloba tècniques que permeten als nens i nenes a aprendre a tocar aquest instrument tan cultural, desenvolupant així capacitats d'expressió, sensibilitat, memòria i comunicació, a més de fomentar la seva àrea més creativa.

ACTIVITATS de reforç

TÈCNIQUES D’ESTUDI

Ajudarem als nens i nenes a interioritzar una sèrie de procediments d'aprenentatge per aconseguir el major rendiment possible, com planificar els estudis mitjançant un calendari, establir les pautes d'estudi com la prelectura, anotacions al marge, subratllat de les idees principals, lectura d'estudi de repàs, resum del contingut, esquema gràfic per memoritzar visualment i memorització.

Conjuntament amb els centres escolars, partim de les necessitats específiques que té cada alumne, intervenint sobre les dificultats d'aprenentatge, així com sobre les actituds i aptituds i la relació existent amb la resta d'infants i joves, a través de la motivació i treball diari, per millorar el seu rendiment i currículum escolar.

idiomes

PLAY ENGLISH INFANTIL

L’alumnat d’infantil manifesta gran interès envers les activitats d’aprenentatge que giren al voltant de la literatura infantil, les cançons, les danses, el món de la representació teatral, les titelles… Aquests elements són indispensables dins la nostra programació. La immersió és la millor manera de donar els primers passos en l’adquisició d’una nova llengua, per això, volem que les nenes i nens aprenguin l’idioma de manera natural i lúdica.

Dirigides a nens i nenes d’infantil i primària, les nostres classes d’anglès tenen com  principal objectiu facilitar l’aprenentatge de la llengua de forma personalitzada i en petits grups.

Dissenyem els nostres materials amb l’objectiu d’oferir als alumnes una manera d’aprendre anglès de forma divertida, mitjançant el joc, la conversa, fitxes de suport, materials interactius, etc.

Partim d’un nivell inicial, que permet als nens i nenes adquirir vocabulari bàsic i expressions gramaticals ràpidament, i anem progressant segons el nivell del grup i dels infants que en formen part.

La nostra activitat extraescolar Play English és guiada per uns personatges amb característiques úniques, recreant una història relacionada amb la cura del medi ambient.

El nostre material fa desenvolupar la imaginació, creant mons paral·lels i habilitats sorprenents.

CICLE INFANTIL (P3-P5)

Boo és un àlien molt divertit i compromès amb el seu planeta. La seva ciutat és molt peculiar i els seus habitants són molt alegres i divertits

En aquest planeta la col·laboració, la solidaritat, el valor pels seus habitants i l’alegria inunden tots els espais i activitats

En les nostres classes transmetrem els valors d’en Boo i els seus amics, que són fomentar el valor de la companyerisme i el sentit de comunitat. Aquest es el personatge dels cursos P3 a P5

Us presentem els nostres personatges de cada cicle:

PLAY ENGLISH INFANTIL

L'alumnat d'infantil manifesta gran interès envers les activitats d’aprenentatge que giren al voltant de la literatura infantil, les cançons, les danses, el món de la representació teatral, les titelles... Aquests elements són indispensables dins la nostra programació. La immersió és la millor manera de donar els primers passos en l'adquisició d'una nova llengua, per això, volem que les nenes i nens aprenguin l'idioma de manera natural i lúdica.

PLAY ENGLISH

ANGLÈS PRIMÀRIA

La nostra programació segueix la línia lúdica a les seves classes per tal de desenvolupar la competència comunicativa dels alumnes en la llengua anglesa i introduir-los en el seu anàlisi potenciant l'ús creatiu. La llengua vehicular és en tot moment l’anglès. Els objectius es desenvolupen en un clima participatiu i engrescador. Mitjançant activitats didàctiques molt variades, desenvolupen habilitats lingüístiques.

SPEAKING

SPEAKING

L’objectiu d’aquesta extraescolar és augmentar les destreses d’expressió oral i escrita en aquesta llengua. Actualment, saber-se comunicar amb fluïdesa és fonamental per ser competent en llengua, i aconseguim que els nens i nenes parlin i desenvolupin aquestes habilitats a través del joc, el treball en parelles i role-plays, o les notícies d’interès.

PSICOMOTRICITAT ANGLÈS

PSICOMOTRICITAT EN ANGLÈS

Consta d’una metodologia pròpia de treball, en la qual convertim divertits jocs esportius en una perfecta eina per aprendre l’anglès.

Els nostres principals objectius és que millorin el desenvolupament motor i que es diverteixin aprenent una llengua d’una manera lúdica.

ACTIVITATS ARTÍSTIQUES I CREATIVES

MANUALITATS ART ATTACK

MANUALITATS ART ATTACK

En aquesta activitat, els infants realitzaran manualitats que els permetrà expressar-se i donar via lliure a la seva creativitat a través d’activitats divertides i utilitzant recursos diversos i materials reciclats.

TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES

Els nens i nenes podran aprendre diverses tècniques artístiques com el dibuix, la pintura, l'aquarel·la, l'escultura o el collage. Està pensada per iniciar-se en l'art desenvolupant la creativitat i la motricitat fina d'una forma divertida i enriquidora.

LA MÀGIA DE LA LLUM NEGRE

Aquesta activitat engloba diferents propostes d'experimentació, creativitat i joc, emmarcats en la màgia de la llum. La llum atrau de forma natural als infants, i causa aquest efecte màgic, que permet viure i sentir la transformació i reacció dels materials i objectes, sota la influència de la llum ultraviolada.

COSTURA

TALLER DE COSTURA, FÀCIL I CREATIVA

Amb aquesta activitat els nens i nenes aprenen a desenvolupar la seva curiositat i imaginació per crear els seus propis dissenys, fer els patrons i cosir les seves pròpies creacions: roba, accessoris, bosses, motxilles… Amb aquest taller desenvolupen la motricitat fina de manera pràctica, agradable i divertida.

ESCACS

escacs

És un magnífic entrenament mental, ja que potencia en els petits multitud d’habilitats relacionades amb les matemàtiques, la lectura, la capacitat de concentració o la creativitat.

CIENCIAVENTURA

CIÈNCIAVENTURA

EXPERIMENTA, CREA I JUGA.
És una activitat adreçada a tots aquells nens i nenes que tinguin curiositat i interès per la ciència i els experiments. Potenciem l’aprenentatge a través de l’estimulació, el pensament lateral i la creativitat.

MULTIESPORTS

MULTIESPORTS - FUTBOL - BASQUET - VOLEIBOL

Aquestes activitats extraescolars contribueixen a fomentar hàbits saludables a través de la pràctica de l’esport. Gràcies a la seu fort component educatiu, propicien valors d’amistat, companyonia, afany de superació i respecte a les regles del joc.

PSICOMOTRICITAT

PSICOMOTRICITAT

És una proposta de treball corporal que estimula la consciència corporal, l’adquisició d’habilitats motrius bàsiques i més complexes. També dóna la oportunitat d’establir nous vincles afectius amb els companys, agafar més seguretat i confiança en un mateix, i potenciar el desenvolupament cognitiu. Es tract d’una eina excepcional per afavorir el creixement armònic dels infants.

TAEKWONDO

TAEKWONDO

Amb aquesta activitat no sols aprenen la tècnica especifica d’aquest esport sinó que també treballem uns valors força oblidats en l’actualitat com són el respecte, la tolerància, la humilitat i la disciplina. La pràctica del taekwondo exigeix concentració i educa en la disciplina.

PATINATGE

PATINATGE ARTíSTIC

Patinar augmenta la coordinació, l’equilibri, el sentit espacial, els reflexos i contribueix positivament al desenvolupament motriu dels nens i nenes. A més, aprendran a desplaçar-se amb els patins i a fer les figures artístiques caracteritzades d’aquest esport.

TENNIS AMB L'ESCOLA CARLES INGLÉS

Aquesta activitat té com a objectiu ensenyar el tennis d’una manera lúdica i formativa. Incidim en el desenvolupament dels alumnes perquè aprenguin a treballar en grup i mostrar respecte envers els altres jugadors i inculcar valors com l’esforç, la companyonia i el joc net. Desenvolupem les habilitats físiques i coordinatives dels nens, així com el domini del seu cos.
Per poder desenvolupar aquesta activitat a la vostra escola necessitem una pista asfaltada..

L'escola Carles Inglés aportarà tot el material necessari per a poder portar a terme l'activitat Les classes estan dirigides a alumnes de P4 a 6è de primària. Els grups es formen a partir de l’edat i el nivell dels jugadors perquè cadascú pugui treballar les seves habilitats de la millor manera. A banda dels entrenaments, l'escola de tennis Carles Inglès, al llarg de l’any, organitza diferents activitats i tornejos interns de caps de setmana per poder practicar i viure el tennis de molt més a prop al Club Tennis 5 Ponts.

activitats tecnològiques - robòtica

ROBÒTICA

Eduquem i formem a través de la realització de projectes, sempre amb base tecnològica. Mitjançant el desenvolupament de les nostres activitats ensenyem als nostres alumnes com la tecnologia pot i ha de ser usada per a millorar el seu propi aprenentatge.

A TbKids dissenyem tots els nostres projectes, continguts i activitats des del convenciment que els nens/es d’avui són ràpids i saben de manera innata i intuïtiva adaptar-se a les noves tecnologies en edats primerenques i, per tant, desenvolupen les seves capacitats cognitives de manera diferent als plantejaments de mètodes i sistemes més tradicionals.

A més, el nostre mètode TbKids inclou elements de ludificació en totes les sessions perquè l’aprenentatge sigui amè i dinàmic. El mètode TbKids fomenta el desenvolupament de les competències que seran més necessàries per als nostres alumnes, tant en la seva etapa escolar com en el seu futur professional, així com les vocacions científiques sense dependre del gènere.

L’objectiu és que els nens/es aprenguin i gaudeixin al màxim dels valors que ofereix ser tecnològicament creatiu. Realitzem projectes de base tecnològica a través d’un aprenentatge col·laboratiu i cooperatiu.

tecnologia

Realitzem projectes de base tecnològica a través d'un aprenentatge col·laboratiu i cooperatiu. TbKids realitza els projectes molt personalitzats segons les inquietuds i necessitats de cada centre. Activitats dissenyades per a infantil, primària, secundària i batxillerat. En l'actualitat treballem en escoles públiques, privades i concertades.

TechnoLab – Robòtica i codificació (P4 i P5): Tecnologia creativa i moviment intuïtiu

Robòtica i programació – (Primària i ESO): Ciència i creativitat s'uneixen per a dissenyar un prototip i donar mobilitat al mateix a través de la programació “Imagina, crea i programa”

Projectes TechnoPreneur: Realitza el teu propi projecte de base tecnològica

Crea el teu curtmetratge i acosta't al món dels youtubers – (Primària i ESO): Audiovisual, guions, producció, imatge, direcció, so i edició...

HOLA!

En què et podem ajudar?

Escriu-nos

O busca el contingut dintre la nostra pàgina web:

DANSA

Iniciem als nens i nenes a la dansa clàssica i creativa, aprofundint en el treball corporal, espaial i postural. Introduim aspectes tècnics sempre des d’una vessant lúdica.

ZUMBADANCE

Amb aquesta activitat els nens i nenes fan coreografies pensades i estructurades per a cada edat i evolució psicomotriu, segons cada etapa. Aprendran coreografies amb diferents estils de música i ritme.

GIMNÀSTICA RÍTMICA

Aprendran exercicis específics per treballar la flexibilitat, la coordinació, l’equilibri i l’expressió corporal. Els ajudarà també a enfortir els músculs; millorar la memòria i la coordinació amb el grup; corregir males postures que puguin adquirir en el futur, i ser més conscients de si mateixos i del seu propi cos

BALLET

La dansa clàssica és una de les disciplines més antigues i dóna una base sòlida per ballar totes les altres danses. A les nostres classes, els infants aprofundiran en el treball corporal i espacial des d’una basant lúdica.

PILATES

Amb aquesta activitat les nenes i nens s’iniciaran al pilates i treballaran la flexibilitat, la coordinació, l’equilibri i la concentració per a millorar aspectes físics i educar el cos per un futur.

PETIT XEF

Amb aquesta activitat desenvoluparan diferents capacitats com planificar, organitzar-se, mesurar ingredients, combinar textures… i alhora treballaran en equip i els educarem per tenir uns bons hàbits alimentaris. Al final de cada trimestre s’emportaran a casa un receptari per cuinar amb els pares allò que han après.

ACROIOGA

Amb l’acroioga fomentaran la connexió entre els companys, a través del joc, la imaginació i la interacció. Aprendran postures de ioga en parelles i poc a poc s’introduiran elements d’acrobàcia.

IOGA

El ioga és una activitat recomanada per a tots els nens i nenes. La recerca de l’equilibri i l’harmonia constitueix una bona base perquè en el futur gaudeixin d’una vida adulta alegre i saludable. Tant per al nen inquiet o actiu com per al tímid o vergonyós, el ioga ajuda a canalitzar la seva energia i reafirmar la seva autoestima.

TEATRE

Plantegem aquesta activitat des de la basant lúdica com a contingut principal, ja que facilita un entorn favorable per a l’aprenentatge i predisposa i motiva activament als nens i nenes. L’objectiu és despertar el plaer per l’expressió i la creativitat aconseguint que s’alliberin de perjudicis i/o timideses.

TEATRE MUSICAL

La dansa clàssica és una de les disciplines més antigues i dóna una base sòlida per ballar totes les altres danses. A les nostres classes, els infants aprofundiran en el treball corporal i espacial des d’una basant lúdica.

TARDA DE SOMINS

Amb aquesta activitat les nenes i nens s’iniciaran al pilates i treballaran la flexibilitat, la coordinació, l’equilibri i la concentració per a millorar aspectes físics i educar el cos per un futur.