Mesures de prevenció i seguretat pels casals d’estiu

El casal d’estiu respon a una demanda social que permet fer compatibles els horaris laborals de les famílies amb la imprescindible atenció als fills i filles durant el període de vacances escolars. El casal proposa als infants un gran ventall d’activitats de lleure de caire educatiu amb les que gaudir l’estiu d’una forma divertida i participativa.

Aquest estiu els vostres fills i filles són els nostres superherois i superheroïnes del nostre casal. Han estat confinats a casa durant molts i molts dies i creiem que es mereixen ser un referent per tots, per la seva alta capacitat d’adaptar-se a les situacions extremes, per saber gestionar els moments d’avorriment, per entendre que ara és el que tocava…

Durant el casal coneixeran a uns superherois i superheroïnes com la Greta Thunberg , la Malala Yousafzai , l’agent 061 i molts més, que ens ensenyaran i ens faran reflexionar de moltíssimes coses! Ells i elles, però, no són com els superherois i les superheroïnes que surten als contes o a les pel·lícules: no porten capa, no tenen poders màgics ni tampoc no provenen d’un altre planeta. Ells viuen entre nosaltres, són éssers humans de carn i ossos i tenen una missió en comú: millorar la vida de les persones i cuidar del nostre planeta. Se’n sortiran?

Aquest any ens trobem en un estat d’excepcionalitat a causa de les mesures preses per la prevenció i contenció del coronavirus. Així doncs, des de +klleure hem posat totes les energies per oferir uns casals únics perquè els nens puguin gaudir de les activitats tenint cura de les mesures higiènic-sanitàries excepcionals que ens marca l’estat.

 

 

Mantenir la distància de seguretat de 2m i l’ús de la mascareta

Durant tot el casal els infants, joves i monitors hauran de mantenir la distància de seguretat de 2 metres entre ells. El compliment d’aquesta condició permet poder anar sense mascareta durant l’estona de casal. Tot i així, en aquelles situacions en què no es pugui mantenir aquesta distància de seguretat serà obligatori dur-la posada.  Cada dia l’infant haurà de portar la seva mascareta al casal.

 

Creació de “grups de convivència”

Se’ns demana que distribuïm els participants en grups de 10 infants. Per tant, els infants realitzaran les activitats, sempre que sigui possible, únicament amb la resta de membres del seu grup. Aquesta mesura es pren perquè en cas que un dels participants es contagiés, sabríem amb quines persones hauria tingut contacte i les podríem aïllar ràpidament.

 

 

 

Procediment de seguretat en les entrades i sortides

Com ja us hem explicat, cada infant tindrà assignat un grup, un horari i una porta d’entrada al casal, però un cop es dirigeixi cap a la seva porta d’entrada haurà de seguir els passos següents:

 1. L’infant i el seu acompanyant hauran de portar la mascareta mentre s’esperen a entrar al casal.
 2. Permetre que el seu monitor/a li prengui la temperatura. També us haurem de realitzar unes preguntes sobre si ha tingut algun dels símptomes del COVID-19.
 3. Posar-se gel hidroalcohòlic a les mans ( el facilitarem nosaltres).
 4. Treure’s la mascareta i guardar-la a la motxilla, dins d’una bossa de plàstic.
 5. Entrar a l’escola o sala on tingui el seu grup i allà hi haurà un altre monitor/a que l’estarà esperant.

Pel que fa a la sortida, el procediment serà el següent:

 1. Rentar-se les mans.
 2. Col·locar-se la mascareta per a sortir a la recollida dels pares, la qual serà pel mateixa porta on s’ha fet l’entrada.

Entrades i sortides: diferents horaris i accessos

 

Per evitar aglomeracions, es faran de forma esglaonada i repartida entre els diferents accessos de l’escola i sala. Això vol dir que cada grup tindrà assignats una porta per on haurà d’entrar i sortir i també un horari específic per a fer-ho.

 

 

 

 

Registre i comprovació de l’estat de salut dels participants i monitors

Abans d’entrar al casal, cada dia hi haurà un monitor a cada grup que comprovarà l’estat de salut dels infants i monitors: els prendrà la temperatura i els preguntarà (a ells o al familiar o tutor legal que els acompanyi) si té símptomes compatibles amb COVID-19. En cas que fos que sí, ens posaríem en contacte amb el CAP de referència i no podríem deixar entrar al casal a aquell infant o jove.

La informació que anem recollint cada dia sobre l’estat de salut dels participants l’anirem registrant i guardant, doncs així ens demanen que ho fem.

 

 

 

Responsable de seguretat i higiene:

Enguany el Departament de Joventut de la Generalitat de Catalunya ens demana que cada casal disposi d’un determinat nombre de monitors formats específicament en seguretat i higiene per evitar possibles contagis de COVID-19. Els monitors que rebin aquesta formació seran els Responsable de seguretat i higiene, una nova figura en el món del lleure que haurà de vetllar perquè dins del casal es compleixin les mesures d’aquest tipus.

L’ajuntament cada dia proporcionarà un servei de neteja i desinfecció dels espais utilitzats.

 

Activitats dinàmiques i jocs

Tenint en compte la situació que estem vivint actualment se’ns demana que des del casal i a través d’activitats, dinàmiques i jocs treballem entre d’altres qüestions:

 • L’acompanyament emocional
 • El treball del dol.
 • La gestió de la incertesa i la por a allò desconegut.
 • Les mesures de seguretat i higiene que cal prendre en el nostre dia a dia.

Per a fer-ho, al nostre casal hem decidit dur a terme 4 accions:

 1. Incloure dins la programació activitats en què es treballin aquests aspectes.
 2. Realitzarem activitats d’educació emocional 2 cops per setmana amb tots els grups.
 3. Crearem un espai d’acompanyament emocional individual onels nens, nenes puguin acudir si ho necessiten a explicar tot allò que els preocupi o que hagin viscut durant la pandèmia. D’aquest espai se n’encarregarà l’Albert Pi psicòleg, expert en intel•ligència emocional.
 4. 15 dies abans de començar el casal, el monitor o monitora encarregat/da del grup dels vostres fills us trucarà per conèixer quina és i quina ha estat la realitat de cada infant al llarg de la pandèmia i el confinament, per així poder-ho tenir en compte a l’hora de programar determinades activitats o de tocar certs temes amb ells.
Material que hauran de portar els infants al casal

Cada infant haurà de portar en un recipient de plàstic (tapperware) retoladors, plastidecors, tisores i un pinzell. Aquest material es quedarà al casal mentre el participant utilitzi el servei.

 

 

Les colònies, sortides i piscina

Les colònies es realitzaran segons el previst amb les indicacions que ha establert la Generalitat seguint els protocols que la casa de colònies ens demani.

Les sortides no us podem assegurar quines es faran i quines no fins més endavant, ja que estem a l’espera que les empreses ens diguin si ens podran donar el servei amb la màxima seguretat.

Pel que fa a la piscina estem a l’espera que ens diguin quin aforament poden tenir per tal de poder separar els grups.

 

 

Aspectes esencials per a poder participar en el casal
 • PER A REINCORPORAR-SE AL CASAL (EN CAS D’HAVER ESTAT MALALT): Els infants han d’estar asimptomàtics durant 48 hores en el cas de simptomatologia no COVID-19 i 14 dies quan es tracti de simptomatologia compatible a la COVID-19.
 • ESTAR VACUNATS: En el cas d’infants no vacunats no podran assistir al casal i els infants amb el calendari pendent d’actualització caldrà garantir un interval mínim de 15 dies entre la vacunació i l’inici de l’activitat.
 • DECLARACIÓ RESPONSABLE: El tutor/a legal de l’infant haurà de SIGNAR una DECLARACIÓ RESPONSABLE, a més del permís previst al Decret 267/2020, que l’infant / adolescent reuneix els requisits de salut abans esmentats i de coneixement del context de pandèmia actual i les circumstàncies i risc que comporta.

 

DANSA

Iniciem als nens i nenes a la dansa clàssica i creativa, aprofundint en el treball corporal, espaial i postural. Introduim aspectes tècnics sempre des d’una vessant lúdica.

ZUMBADANCE

Amb aquesta activitat els nens i nenes fan coreografies pensades i estructurades per a cada edat i evolució psicomotriu, segons cada etapa. Aprendran coreografies amb diferents estils de música i ritme.

GIMNÀSTICA RÍTMICA

Aprendran exercicis específics per treballar la flexibilitat, la coordinació, l’equilibri i l’expressió corporal. Els ajudarà també a enfortir els músculs; millorar la memòria i la coordinació amb el grup; corregir males postures que puguin adquirir en el futur, i ser més conscients de si mateixos i del seu propi cos

BALLET

La dansa clàssica és una de les disciplines més antigues i dóna una base sòlida per ballar totes les altres danses. A les nostres classes, els infants aprofundiran en el treball corporal i espacial des d’una basant lúdica.

PILATES

Amb aquesta activitat les nenes i nens s’iniciaran al pilates i treballaran la flexibilitat, la coordinació, l’equilibri i la concentració per a millorar aspectes físics i educar el cos per un futur.

PETIT XEF

Amb aquesta activitat desenvoluparan diferents capacitats com planificar, organitzar-se, mesurar ingredients, combinar textures… i alhora treballaran en equip i els educarem per tenir uns bons hàbits alimentaris. Al final de cada trimestre s’emportaran a casa un receptari per cuinar amb els pares allò que han après.

ACROIOGA

Amb l’acroioga fomentaran la connexió entre els companys, a través del joc, la imaginació i la interacció. Aprendran postures de ioga en parelles i poc a poc s’introduiran elements d’acrobàcia.

IOGA

El ioga és una activitat recomanada per a tots els nens i nenes. La recerca de l’equilibri i l’harmonia constitueix una bona base perquè en el futur gaudeixin d’una vida adulta alegre i saludable. Tant per al nen inquiet o actiu com per al tímid o vergonyós, el ioga ajuda a canalitzar la seva energia i reafirmar la seva autoestima.

TEATRE

Plantegem aquesta activitat des de la basant lúdica com a contingut principal, ja que facilita un entorn favorable per a l’aprenentatge i predisposa i motiva activament als nens i nenes. L’objectiu és despertar el plaer per l’expressió i la creativitat aconseguint que s’alliberin de perjudicis i/o timideses.

TEATRE MUSICAL

La dansa clàssica és una de les disciplines més antigues i dóna una base sòlida per ballar totes les altres danses. A les nostres classes, els infants aprofundiran en el treball corporal i espacial des d’una basant lúdica.

TARDA DE SOMINS

Amb aquesta activitat les nenes i nens s’iniciaran al pilates i treballaran la flexibilitat, la coordinació, l’equilibri i la concentració per a millorar aspectes físics i educar el cos per un futur.

HOLA!

En què et podem ajudar?

Escriu-nos

O busca el contingut dintre la nostra pàgina web: